ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників в Університеті імені Альфреда Нобеля має на меті:

  • стимулювання ефективної діяльності НПП;
  • створення системи об'єктивних та порівняльних показників результатів діяльності НПП;
  • створення відкритого конкурентного середовища;
  • забезпечення об'єктивної інформації для проведення самоаналізу НПП;
  • забезпечення кадрових вимог відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.