Інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA» складений рейтинг закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт). У рейтингу враховано всіх осіб, зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс, для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання.

Позиції Університету імені Альфреда Нобеля

в рейтингу закладів вищої освіти за кількістю осіб, зарахованих на контракт за період 2017-2021 рр.

 
2021 рік
Image
Переглянути рейтинг

https://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/59048/
2020 рік
2019 рік
2018 рік
2017 рік