«Книга – альфа і омега

будь – якого знання,

початок кожної науки»

Стефан Цвейг

Становлення бібліотеки Університету імені Альфреда Нобеля пов’язане з історією станолення та розвитку самого університету. Отже наша бібліотека розпочала своє існування у 1993 році у невеличкому приміщенні на другому поверсі єдиного тоді навчального корпусу.

Зростання контингенту студентів, книжкового фонду та сучасних вимог до вузівської бібліотеки створили умови для її реформування та реконструкції.

Завжди велику увагу цьому питанню приділяє президент університету професор Борис Холод. Відвідуючи вузи за кордоном, він прагне створити сучасну бібліотеку, яка б відповідала вимогам часу.

15 лютого 1998 року була відкрита бібліотека у нових приміщеннях, які були обладнанні спеціальними меблями. Шафи, книжкові стелажі, зручні столи та м’які стільці створюють комфортні умови для наших читачів.

Бібліотека університету функціонально орієнтована на забезпечення навчального та науково-дослідницьких процесів. Бібліотека залишається основним джерелом інформації для професорсько-викладацького складу та здобувачів.

Комплектування бібліотечного фонду літературою ведеться за профілем вузу.

Фонд бібліотеки складає понад 200 тис. примірників.

У фонді бібліотеки зібрана література з економіки, менеджменту, маркетингу, товарознавства, правознавства, історії, політології, соціології, психології, філософії, культурології з філології іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської, іспанської, китайської).

Сучасний період інформатизації суспільства поставив перед колективом бібліотеки УАН завдання – переорієнтувати стратегію володіння інформаційними ресурсами на стратегію оперативного доступу до них. Цьому сприяє комп’ютерізація бібліотеки, якою охоплені всі відділи.

Сьогодні майже всі процеси автоматизовані завдяки АС «УФД «Бібліотека»».

У бібліотеці читач може переглянути електронний каталог і електронну картотеку статей і замовити необхідні видання, ознайомитися з базами даних, створеними в структурних підрозділах бібліотеки.

У структурі бібліотеки представлені: абонемент навчальної літератури та два спеціалізованих читальних зали.

На абонементі навчальної літератури знаходяться підручники, навчальні посібники, навчально-методична документація з дисциплін, за якими відбувається освітній процес. Студенти отримують літературу для користування на навчальний семестр.

У читальних залах до уваги наших читачів не тільки навчальна література але й наукові видання. Довідковий фонд складає: енциклопедії, довідники, словники з іноземних мов, тематично-бібліографічні покажчики.

Доступно представлені автореферати, дисертації, монографії та багато інших видань як українських, так і зарубіжних авторів.

Значну частину фонду бібліотеки складають передплатні видання. Для зручності користування вони зібрані у спеціалізованій читальній залі. Бібліотека підписує газети та журнали українських та зарубіжних видавництв (понад 200 назв).

У залах бібліотеки студенти мають можливість отримати на електронних носіях конспекти лекцій з дисциплін, яких навчають в університеті.

Колектив бібліотеки університету освоює інформаційний простір і прагне бачити бібліотеку доступною та комфортною до потреб наших користувачів.

Бібліотека університету – інформаційно-ресурсний центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських технологічних сервісів.

Бібліотека – не просто місце книгозберігання, а інформаційний центр університету, що пов’язаний з інформаційними ресурсами та забезпечує зручний доступ до них. Сьогодні наша бібліотека поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси.

Мета бібліотеки – створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького процесів. Забезпечити швидкий та зручний доступ до світових наукових та освітніх ресурсів, а також створювати свої власні електронні ресурси.

Для наших користувачів у вільному доступі є електронні ресурси:

  • електронний каталог (книжкового фонду, дисертацій, авторефератів та наукових журнальних статей);
  • електронний ресурс закордонних агенцій, видавництв та бібліотек у вільному доступі;
  • електронні журнали Scopus (Education, Tourism, Leisure and Hospitality Management);
  • електронний ресурс бібліотек України у вільному доступі;
  • електронна бібліотека (повнотекстовий формат навчальної, наукової та довідкової літератури) доступ до ресурсу тільки користувачів університету.

Концепція створення сучасної вузівської бібліотеки – предмет нашої повсякденної праці.