Довідково-пошуковий апарат

Основою діяльності бібліотеки є довідково-пошуковий апарат бібліотеки – це сукупність традиційних та електронних бібліотечних каталогів і картотек.

Передбачені засоби відбору документів в електронному каталозі та електронних картотекахза різними ознаками: за автором, назвою, словами з назви, мовою видання, роком видання, УДК, ключовими словами.

Створені і постійно поповнюються складові довідково-пошукового апарату бібліотеки:

  • електронний каталог;
  • електронний каталог дисертацій та авторефератів;
  • електронна картотека наукових журнальних статей;
  • електронна картотека періодичних видань;

Основним елементом електронного каталогу та електронних картотек є бібліографічний опис документа.

Електронний каталог – це оперативний пошук документів (книжковий фонд бібліотеки) з метою їх подальшого замовлення.

Електронний каталог дисертацій та авторефератів – це повна база даних дисертацій та авторефератів, що знаходяться у бібліотеці.

Електронна картотека наукових журнальних статей – це тематичний пошук необхідної інформації за запитом користувача.

Електронна картотека періодичних видань – це реєстрація надходжень періодичних видань до бібліотеки.

Застосування Інтернет-технологій у бібліотечній справі допомагає виконувати запити, які швидко задовольняють потреби користувачів в інформації з наукових та освітніх потреб:

  • використання віддалених ресурсів інших бібліотек та організацій у сфері інформаційних послуг;
  • тренінг читачів з інформаційного пошуку в Інтернеті (ознайомлення з популярними пошуковими системами; правила формування запиту; моделювання пошуку; оцінка результатів пошуку тощо);
  • робота з тематичними добірками з використанням електронних ресурсів;
  • обслуговування користувачів у режимі онлайн з використанням електронної пошти.