Повноправними об’єктами аналітико-синтетичної обробки документів у бібліотеках є електронні інформаційні ресурси. Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які створюються, керуються та використовуються за допомогою комп’ютера й містять дані та (або) програми, зафіксовані в електронній (цифровій) формі на певних носіях, у тому числі й ті, що потребують використання периферійного пристрою, приєднаного до комп’ютера (наприклад, CD-ROM), або зв’язку з комп’ютерною мережею (наприклад, інтернетом).

Електронні ресурси різноманітні й постійно розвиваються. На даний час можна виділити такі їх основні види:

  • електронні аналоги друкованих видань (книг, журналів тощо), текстову інформацію в яких подано у формі, котра допускає посимвольну обробку;
  • електронні аналоги друкованих видань, елементи яких (наприклад, сторінки) подаються як цілісні графічні образи; до цього ж виду електронної інформації належать аналоги рукописних матеріалів – факсиміле;
  • бази даних, які відповідають вимогам електронної інформації (бібліографічні, адресні, статистичні, лінгвістичні та повнотекстові бази даних, якщо вони не відтворюють повною мірою друковані видання);
  • нові форми публікацій, що не мають друкованих аналогів (електронні оголошення, матеріали електронних конференцій та інші електронні повідомлення, доступні користувачам через телекомунікаційні мережі);
  • електронні публікації аудіо- та відеоінформації;
  • мультимедійні продукти;
  • програмні продукти;
  • комбіновані програмно-інформаційні продукти, наприклад геоінформаційні системи;
  • електронні ігри.

 

Під впливом інформаційних технологій увесь час з’являються нові види електронних ресурсів, розширюються межі традиційної системи видань, формуються різні типи електронних документів (мережеві версії друкованих видань, онлайнові газети та часописи, додатки до традиційної преси, колекції посилань, огляди, дайджести, альманахи тощо).

 

Оригінал статті тут