Звіт

про роботу Бібліотеки Університету імені Альфреда Нобеля

за 2020-2021 н.р.

Бібліотека університету – інформаційно-ресурсний центр, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських технологічних сервісів.

 Сьогодні бібліотека університету поєднує у своїй роботі як традиційні, так і новітні інформаційні ресурси.

Мета роботи бібліотеки – створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького процесів. Забезпечити швидкий та зручний доступ до світових наукових та освітніх ресурсів, а також створювати свої власні електронні ресурси.

 

 1. Формування бібліотечного фонду (поточна робота)

У щоденній роботі бібліотечні фахівці використовують безліч сайтів, залежно від специфіки своєї роботи. Тому ми постійно використовуємо ресурси Інтернету при комплектуванні фондів бібліотеки університету. А саме: сайти видавництв, книготоргових організацій, книжкових магазинів, сайти передплатних агентств.

Комплектування бібліотечного фонду навчальною та науковою літературою відбувається відповідно до освітніх програм і наукових тем та інформаційних потреб користувачів. Створено інтерактивну систему взаємодії бібліотеки і кафедр університету з питань комплектування навчального бібліотечного фонду та замовлення фахових періодичних видань.

У навчальному 2020-2021 році було скомплектовано і надійшло до фонду бібліотеки – 728 примірників. Фонд бібліотеки на 01.06.2021 складає 224953 примірників.

Неопублікованих видань:

 • Дисертацій – 16, авторефератів – 218.

Бібліотека підписує та отримує передплатні видання:

 • 16 назв газет та 92 назви журналів із них 4 журнали іноземними мовами.

 

 1. Здійснення бібліотекою інформаційно-бібліотечного супроводу освітньої та наукової діяльності

Новий рівень обслуговування читачів. У бібліотеці на  01.09.20 було зареєстровано  4000 користувачів.

З введенням комп’ютеризації бібліотечних процесів читачі відчули суттєві зміни в обслуговуванні. Створено комп’ютерну базу даних бібліотечних фондів. Інформаційно-пошукова система (електронний каталог та електронні картотеки) дозволяє швидко знайти потрібну літературу. Кожна книга має унікальний штрих-код, який нанесено на бирку у цифровому вигляді. Штрихове кодування книжок суттєво прискорило обслуговування користувачів, оскільки за подальших операцій дані про книгу вносяться до системи простим скануванням бирки.

        Значно оптимізовано обслуговування читачів, запроваджено в бібліотеці пластикові читацькі квитки з унікальним штрих-кодом автентифікації користувача (система «Електронний абонемент»). Користування пластиковим читацьким квитком економить час користувача. Сканування цього штрих-коду викликає електронну картку читача, яка є окремою формою бібліотечної системи, що містить у собі список електронних записів виданої літератури.

 

 1. Інформаційне забезпечення потреб користувачів бібліотеки

Створені і постійно поповнюються інформаційні бази даних:

 • електронного каталогу – 847 запис;
 • електронної картотеки журнальних статей – 1925 запис;
 • електронна картотека передплатних видань (облік надходжень);
 • електронні картотеки дисертацій та авторефератів – 607 запис;

У навчальному році було занесено до БД всього 2983 електронних записів.

Виконано тематично-бібліографічних запитів – 2032

Застосування Інтернет-технологій у бібліотечній справі допомагає виконувати завдання, що задовольняють потреби користувачів в інформації для наукових та освітніх потреб через мережу Інтернет:

 • використання електронних ресурсів інших бібліотек та організацій у сфери інформаційних послуг;
 • тренінг читачів з інформаційного пошуку в Інтернеті (ознайомлення з популярними пошуковими системами; правила формування запиту; моделювання пошуку; оцінка результатів пошуку тощо);
 • робота з тематичними добірками віддалених електронних ресурсів у вільному доступі;
 • обслуговування користувачів у режимі доступу до електронних ресурсів.

Підготовлені таблиці з книгозабезпеченності за спеціальностями, які проходили акредитацію та ліцензування у 2020-202і н.р.

Зроблено два електронних бібліографічних покажчики «Наукові праці д.ю.н. Пєткова С.В.» та «Праці В.К. Пєткова» .

Систематизовано за таблицями УДК – 325 статей для наукових видань та у фахових виданнях університету: «Академічний огляд», «Нобелівський  вісник», Вісники Університету імені Альфреда Нобеля Серії «Філологічні науки» та «Педагогіка і психологія». За таблицями УДК систематизовано наукових статей для користувачів  – 710 статей

Автоматизована бібліотечна система – єдиний програмний пакет управління бібліотекою, який автоматизує усі бібліотечні цикли – робота з електронним каталогом, бібліотечним фондом (потреби – замовлення – надходження – аналіз – списання), роботу з читачами (видачу-повернення літератури); підтримує штрих-кодові технології, повнотекстові бази даних (електронні документи), паперові технології (друк карток, формулярів, актів надходження та списання, книг інвентарного та сумарного обліку та ін.).

Бібліотека УАН бере участь у проекті корпоративної каталогізації по Дніпропетровській області, метою якого є створення єдиної бази періодичних видань та електронного каталогу.

Протягом року здійснювалося виконання електронних бібліографічних замовлень користувачів у режимі он-лайн та через електронну пошту бібліотеки університету.

Популяризація ресурсів і послуг бібліотеки у соціальних мережах:

Створена web-сторінка бібліотеки, яка знаходиться на офіційному сайті університету. Інформаційна сторінка у Facebook «Бібліотека Університету імені Альфреда Нобеля» там постійно діють рубрики:

 • нові надходження;
 • віртуальні тематичні книжкові виставки;
 • новини.

 

 1. Культурно-просвітницька робота в освітньому середовищі університету.

В «Арт-галереї» була проведена художня виставка, присвячена патріотичному вихованню у творчості С.М. Чайки «Сила козацтва у любові до рідної землі», «Жіноча краса у творчості С.М. Чайки», «Країна – єдина родина». Цю виставку подивилися не тільки студенти УАН, а і школярі, здобувачі коледжів та університетів міста – 500

Проведені дві лекції для студентів спеціальності «Психологія» 2 –го та 3 – го курсів за участі мистецтвознавця Н.Г. Чайки                       

Відновлена робота «Клубу творчої молоді», де студенти мають можливість презентувати свої літературні твори. Відбулося три засідання та творчий вечір, твори якого готуються до друку в «Альманаху»

Організована соціально-комунікативна виставка «Буккросинг», де наші користувачі мають можливість взяти і прочитати цікаву книжку або обміняти її на іншу. Книжкова виставка користується попитом серед читачів бібліотеки. Література оновлюється щотижня.

Тематичні книжкові виставки, присвячені державним подіям та діячам, висвітленню змісту освітніх та наукових програм, були організовані у всіх відділах бібліотеки (абонементі та читальних залах). За навчальний 2020-2021 рік було підготовлено 22 тематичні виставки.

Бібліотека бере участь в усіх заходах, що проводяться в університеті та активно організує заходи в межах міста та області. Художні виставки, що проводилися в «Арт-галереї» університету, відвідали школярі та слухачі коледжів міста та області.

Директор бібліотеки брала участь у Всеукраїнській бібліотечній конференції «Інноваційні технології в системі обслуговування користувачів бібліотеки закладу вищої освіти» з отриманням сертифікату.