Академічним письмом називають стиль викладу наукових робіт. Він являє собою вміння викладати думки в наукових роботах в стислій і доступній формі. Цей стиль відрізняє:


 

  • наявність певних вимог до структури тексту і його оформлення;
  • застосування наукового або публіцистичного стилю викладу;
  • вміння аргументувати і перефразувати;
  • здатність правильно вставляти посилання і оформляти список літератури.

 

Для академічного письма характерна концентрація на проблемі, що описується, а не на вираженні особистої думки. Замість першої особи краще застосовувати третю, уникати використання розмовної лексики, скорочень, фразеологізмів. На відміну від інших стилів, тут дозволено повторювати одні й ті ж слова для кращого розуміння матеріалу, рідше використовують синоніми.

 

Академічний стиль оповіді використовується у вищих навчальних закладах, для підтримки освітніх і наукових зв'язків між країнами. З його допомогою студенти, аспіранти і досвідчені вчені пишуть доповіді, статті і розвивають науково-дослідну діяльність як в Україні, так і за її межами.

 

Принципами такого стилю письма керуються редактори вітчизняних і міжнародних наукових журналів, тому оволодіти його навичками необхідно кожному вченому, який хоче досягти успіху в світі науки і публікувати наукові праці у престижних наукових виданнях.

 

Зазвичай визначають такі жанри наукових текстів:

 

  • Реферат – текст, схожий за змістом з початковим джерелом і передає правдиву інформацію, але з можливістю доповнення новими відомостями.
  • Анотація – короткий виклад наукової роботи, що відображає суть. Може мати риси списку тез за темою або опису структури статті, дисертації.
  • Наукова стаття – основне джерело передачі науково-технічної інформації, в тексті містяться результати досліджень вченого, логічні міркування, обґрунтування отриманих даних.
  • Рецензія – критична оцінка наукової праці іншим авторитетним вченим.
  • Монографія – робота, присвячена конкретній темі, яку пише дослідник на підставі великої кількості знайдених джерел з наукової тематики.
  • Дисертація – наукова праця, присвячена дослідженню фундаментальної наукової проблеми і потрібна для здобуття наукового ступеня кандидата / доктора наук.

 

Незважаючи на відмінності в змісті, обсязі та інших особливостях написання, до всіх жанрів академічного письма ставиться загальна вимога – точність, ясність і послідовність викладу матеріалу.

 

Пропонуємо вашій увазі низку навчальних відео, що стануть вам у нагоді в процесі опанування тонкощів наукового письма.