Структура бібліотеки

Видання

Місце зберігання

Навчальна довідкова література

 • Підручники та навчальні посібники за освітніми програмами.
 • Словники та довідкова література
абонемент навчальної літератури  

 к. 3101

Науково-навчальна література
 • Енциклопедії, довідники, словники
 • Література з іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської, польської)
 • Дисертації, автореферати
 • Наукові монографії
 • Тези наукових конференцій
 • Наукові фахові журнали Університету імені Альфреда Нобеля
читальна зала № 1

 к. 3102

Навчальна та наукова література з правознавства та фахові періодичні видання.
 • Нормативно-правові документи
 • Підручники та навчальні посібники з правознавства
 • Енциклопедії, довідники, словники
 • Періодичні фахові видання за освітніми програмами
читальна зала № 2

к. 3104

Художня література

читальна зала № 1

 к. 3102

© Всі права захищені © 1993 - 2022. Університет імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро, Україна)