Структура бібліотеки

Навчальна та довідкова література

Абонемент навчальної літератури

К. А - 114

Підручники та навчальні посібники за освітніми програмами

к. А - 113

Довідкова література та словники

к.А - 112

Практикуми та збірки завдань

 

Художня зарубіжна література англійською мовою

 

Наукова література

 

Дисертації та автореферати

к. А - 109

Наукові монографії

к. А - 102

Тези наукових конференцій

к А - 105

Наукові фахові журнали

 

Навчальна та наукова література з правознавства

 

Читальна зала №1
Зона комфорту з комп’ютерами

Нормативно – правові документи

к. А - 104

Підручники та навчальні посібники з правознавства

 

Енциклопедії, довідники, словники

 

Навчальна та наукова література з суспільних наук

 

Читальна зала №2

Зона комфорту

к. А – 108

Підручники, навчальні посібники та практикуми з суспільних наук

 

к. А - 109

Енциклопедії, довідники, словники

 

Світова економічна література (англійською мовою)

 

Колекція альбомів з живопису музеїв світу

 

Література з гуманітарних наук

к. А - 110

Довідково- бібліографічна література

Бібліографічний відділ к. А - 107

Бібліографічні покажчики, довідкова та бібліографічно - пошукова література

 

Країнознавча література

 

Поетичні збірки українських авторів