Взаємодія бібліотеки зі структурними підрозділами університету та зовнішніми організаціями

1.1. Бібліотека взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету з метою якісної організації роботи бібліотеки з бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів.

Бібліотека надає:

 • Інформацію про статистичні показники із основних видів діяльності бібліотеки університету;
 • Бібліографічну інформацію про нові надходження наукових, навчальних, довідкових, періодичних видань, художньої літератури на традиційних та електронних носіях;
 • Бібліографічну інформацію про забезпеченість дисциплін навчальною літературою;
 • Тематично-бібліографічні покажчики, списки літератури, інформаційно-бібліографічний супровід освітніх та наукових програм в університеті.;
 • Систематизує видання університету та журнальні статті за класифікаційними таблицями УДК;
 • Надає доступ до електронних ресурсів бібліотеки: електронний каталог фонду бібліотеки, бібліографічні картотеки, електронну бібліотеку, до електронних баз даних бібліотек України та закордонних бібліотек.

Бібліотека отримує:

 • Замовлення на придбання необхідної літератури до фонду бібліотеки від завідувачів кафедр;
 • Інформацію про необхідність списання застарілої літератури, яку вже не використовують у навчальному процесі (від кафедр);
 • Інформацію щодо контингенту студентів для створення електронного формуляру читача (за програмою 1С.);
 • Перспективні плани видавничої діяльності видавництва університету;
 • Отримує електронні версії видань університету до бази даних електронної бібліотеки з Видавничого відділу.
 • Інформацію з удосконалення роботи бібліотеки.

1.2. Бібліотека взаємодіє з відділом розвитку персоналу та електронного документообігу:

Бібліотека надає:

 • Проекти наказів щодо роботи бібліотеки для затвердження та розповсюдження;
 • Проекти документів з бібліотечної справи для затвердження та розповсюдження;
 • Проекти наказів і розпоряджень щодо роботи бібліотеки для внесення кадрових уточнень;
 • Кадрові документи співробітників бібліотеки;
 • Положення про бібліотеку;
 • Пропозиції щодо структури бібліотеки;
 • Інші документи по запиту відділу.

Бібліотека отримує:

 • Копії наказів та розпоряджень по університету;
 • Копії документів, необхідних для роботи бібліотеки, що впроваджуються в університеті.
 • Кадрові документи (копії посадових інструкцій, положення про бібліотеку, тощо);
 • Документи для бібліотеки;
 • Інші документи за запитами від бібліотеки.

1.3. Бібліотека взаємодіє з вченим секретарем університету:

Бібліотека надає:

 • Звіти, доповіді та всю необхідну інформацію про роботу бібліотеки.
 • Надає проекти рішень з питань діяльності бібліотеки, які розглядаються на вченій раді .

Бібліотека отримує:

 • Регламент роботи Вченої ради;
 • Планові заходи щодо роботи бібліотеки.

1.4. Бібліотека взаємодіє з референтом ректорату університету:

Бібліотека надає:

 • Звіти, доповіді, презентації про роботу бібліотеки для розгляду на ректораті;
 • Проекти та постанови ректорату з питань, які розглядались на засіданнях ректорату;

Бібліотека отримує:

 • Регламент роботи ректорату;
 • Планові заходи щодо розглядання питань про роботу бібліотеки на ректораті.

1.5. Бібліотека взаємодіє з членами Центру управління якістю:

Бібліотека надає:

 • Проекти документів з системи управління якістю у діяльності бібліотеки.

Бібліотека отримує:

 • Зауваження та доповнення в документи з системи управління якістю у діяльності бібліотеки.

1.6. Бібліотека взаємодіє з проректором з наукової діяльності:

Бібліотека надає:

 • Звіт про роботу бібліотеки;
 • Пропозиції щодо планів впровадження нових інформаційних технологій та ефективного обслуговування користувачів бібліотеки.

Бібліотека отримує:

 • Пропозиції та вимоги для впровадження ефективної роботи бібліотеки;

1.7. Бібліотека взаємодіє з департаментом дидактики:

Бібліотека надає:

 • Інформаційні та бібліотечно-бібліографічні послуги щодо вдосконалення навчально процесу.

Бібліотека отримує:

 • Освітні програми;
 • Пропозиції щодо вдосконалення діяльності бібліотеки у освітньому процесі.
 • Звіти про оцінку ефективності обслуговування здобувачів при проведенні соціологічних опитуваннях.

5.8. Бібліотека взаємодіє з центром адміністрації сайтів:

Бібліотека надає:

Інформацію про роботу бібліотеки: інформаційно-бібліотечні бази даних для користувачів, законодавчі акти з бібліотечної діяльності, новини бібліотеки, бібліографічні покажчики, віртуальні книжкові виставки, перелік періодичних видань на поточний рік.

Бібліотека отримує:

Розміщення інформації на сайті університету у розділі «Бібліотека».

5.9. Бібліотека взаємодіє з науковим відділом:

 Бібліотека надає:

Інформацію про нові надходження наукових видань до фонду та до «Електронної бібліотеки».

Бібліотека отримує:

Теми наукових робіт за якими працюють викладачі кафедр для спланованого комплектування наукового фонду.

Замовлення на передплату фахових наукових видань (за необхідністю).

5.10 Бібліотека взаємодіє з видавничім відділом:

 Бібліотека надає

Систематизацію за таблицями УДК нових видань та наукових статей, які видаються в університеті.

Бібліотека отримує:

 Електронні видання університету для формування електронного каталогу та наповнення електронної бібліотеки.